Viziunea strategică

Dezvoltarea instituţiei presupune asigurarea competitivităţii ei în raport cu celelalte instituţii.
Într-o societate a schimbărilor rapide, orientarea spre viitor este o premisă esenţială pentru asigurarea competitivităţii. În condiţiile dinamismului accentuat al societăţii organizaţia trebuie să răspundă prompt la situaţiile ivite, asigurându-şi capacitatea atât de a fructifica oportunităţile ivite cât şi de a soluţiona problemele. De aceea, a fi întotdeauna cu un pas înaintea viitorului constituie prima preocupare a instituţiei conştientă de contextul în care se află. Astfel, instituţia va trebui să-şi asume un rol activ creând condiţiile necesare unor reacţii adecvate la dinamismul caracteristic societăţii.