Tipuri de servicii oferite

Măsurile active pe piaţa muncii sunt de obicei concretizate în prestarea unor servicii care încearcă să facă şomerii mai atractivi pentru angajatori. Se adresează de asemenea persoanelor ameninţate de concedieri

Măsurile active pe piaţa muncii includ următoarele servicii:

Serviciile de mediere/plasare: serviciile de mediere a muncii reprezintă punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu. Aceste servicii constau în oferirea de informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afişarea şi organizarea de burse ale locurilor de muncă, medierea electronică, adică punerea în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de muncă prin intermediul Internet-ului ( www.semm.ro ) şi preselecţia candidaţilor, corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite.

Servicii de consiliere şi de informare: informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în mod gratuit. Acestea sunt:

  • furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor,
  • evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale,
  • dezvoltarea abilităţii şi a încrederii în sine a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea luării deciziei privind propria carieră,
  • instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă ( prezentarea la interviu, întocmirea unui CV ).


Servicii de formare profesională: organizarea cursurilor de calificare – recalificare gratuite oferă persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă posibilitatea dobândirii cunoştinţelor teoretice şi practice specifice unei noi meserii care să mărească şansele ocupării unui nou loc de muncă
Servicii de subvenţionare a mobilităţii pe piaţa muncii: constau în acordarea unor drepturi băneşti persoanelor care se încadrează într-o localitate aflată la peste 50 km faţă de domiciliu precum şi celor care îşi schimbă domiciliul în altă localitate ca urmare a încadrării.

Servicii de consultanţă pentru începerea unei afaceri: consultanţa şi asistenţa pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare şi alte servicii de consultanţă.

Servicii de subvenţionare a locurilor de muncă: pentru încadrarea unor persoane aparţinând unor categorii defavorizate ( şomeri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, şomeri cu vârsta de peste 45 de ani, şomeri cu handicap ) sau a absolvenţilor proveniţi din ultima promoţie se subvenţionează cheltuielile cu salariile ale acestora pe timp de un an. Totodată se subvenţionează cheltuielile cu forţa de muncă încadrată ca urmare a aplicarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a persoanelor provenite din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.

Serviciul de creditare: creditele cu dobândă avantajoasa sunt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste, asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi independente precum şi şomerilor care înfiinţează societăţi în scopul creării de noi locuri de muncă, din care minimum 60 % pentru şomeri.


Servicii de preconcediere. Aceste servicii includ:

  • informarea privind prevederile legale referitoare la protecţia şomerilor şi acordarea serviciilor de ocupare şi formare profesională,
  • plasarea pe locurile de muncă vacante, existente în plan local,
  • instruirea în modalităţi de căutare a unui loc de muncă,
  • reorientarea profesională în cadrul unităţii sau cuprinderea în cursuri de formare de scurtă durată,
  • sondarea opiniei salariaţilor şi consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a şomajului.

A.J.O.F.M realizeaza de asemenea si o serie de măsurile pasive acestea fiind concretizate prin servicii de plată a diferitelor tipuri de indemnizaţii de şomaj.