Misiunea instituţiei

”Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă” este o instituţie ce oferă servicii diversificate în domeniul asigurărilor pentru şomaj. Activitatea globală a instituţiei e orientată spre căutarea continuă a unor noi căi de asigurare a creşterii calităţii vieţii oamenilor prin ocupare deplină.
Misiunea care ne conduce în permanenţă este aceea de a furniza servicii eficiente pe piaţa muncii în scopul permanentei îmbunătăţiri a percepţiei pe care clienţii, dar şi angajaţii o au despre calitatea serviciilor noastre. Politicile sociale din domeniul ocupării urmăresc combinarea măsurilor de protecţie şi asistenţă socială pentru anumite categorii sau grupuri de persoane cu acţiuni care vor contribui la asigurarea locului de muncă pentru obţinerea de venituri permanente şi în creştere, ca premisă esenţială de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă. Deşi ne dezvoltăm în principal pe diversificarea serviciilor succesul depinde în cea mai mare măsură de modul în care satisfacem cerinţele pieţei. Aceasta presupune o colaborare deplină cu clienţii noştri.
„Trebuie să ne asumăm riscul de a descoperii soluţii originale şi îndrăzneţe pentru rezolvarea cât mai multor probleme complexe, introducând pe piaţa pe care operăm servicii mai eficiente, pentru un nivel de trai superior. Serviciile oferite de A.J.O.F.M îl ajută să îşi construiască un viitor.”