Atribuţiile instituţiei

Pentru realizarea obiectivelor sale. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă are următoarele atribuţii principale:

 • asigura implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca
 • asigura implementarea programelor destinate dezvoltarii resurselor umane, finantate din fonduri ale Uniunii Europene;
 • asigura implementarea programelor avand ca obiectiv stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri;
 • urmareste si asigura aplicarea unitara a legislatiei din domeniul sau de competenta;
 • organizeaza, furnizeaza si finanteaza servicii de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, in concordanta cu strategiile si politicile de ocupare a fortei de munca si cu tendintele care se manifesta pe piata interna a fortei de munca;
 • organizeaza si presteaza, gratuit sau contra cost, servicii de formare profesionala pentru persoanele neincadrate in munca si pentru alte categorii de beneficiari prevazute de lege;
 • consiliaza si orienteaza persoanele in cautarea unui loc de munca si mediaza intre acestea si angajatori;
 • elaboreaza, implementeaza si cofinanteaza programe de activitate proprii privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca, precum si actiuni specifice domeniului sau de activitate
 • fundamenteaza si propune Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
 • administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca raportul sau de executie bugetara;
 • propune Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca proiecte de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neincadrate in munca;
 • organizeaza si asigura servicii de stabilire, plata si evidenta a drepturilor banesti ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 • acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca;
 • elaboreaza, rapoarte si analize, bilantul de ocupare pentru evaluarea efectelor masurilor privind forta de munca si fundamentarea politicilor si programelor in domeniul sau de activitate;
 • calculeaza si face publici indicatorii statistici privind piata fortei de munca, conform prevederilor legale;
 • administreaza incasarea veniturilor si realizeaza executarea silita a creantelor aflate in administrarea sa, potrivit legii;
 • editeaza materiale informative in domeniul sau de activitate