Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna

Indiferent de forma sub care a funcţionat, Ministerul Muncii s-a ocupat de plasare, pregătire şi îndrumare profesională. Dar, datorită reformei economice, cerinţelor societăţii şi importantelor schimbări socio-economice apărute după 1990, a fost necesară înfiinţarea unei instituţii care să se ocupe special de plasare, pregătire profesională şi îndrumare şi care să efectueze plăţile drepturilor băneşti pentru populaţia beneficiară. Astfel, prin Legea nr. 145/1998 a fost reglementată înfiinţarea Agenţiei Judetene pentru Ocupare şi Formare Profesională, instituţie publică cu personalitate juridică afalta in subordinea Agentie Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, ce şi-a început activitatea de la 1 ianuarie 1999. Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 294/2000 a fost modificată şi completată Legea nr. 145/1998, noua denumirea a instituţiei devenind, de la 01.01.2001, Agenţia Judeteana pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si implicit a AJOFM, a inlocuit Legea nr. 145/1998 incepand cu 23.07.2006.

Pentru organizarea şi desfasurarea activităţilor specifice la nivel judeţean A.J.O.F.M are în subordine o agenţie locala la Sfantu Gheorghe si patru puncte de lucru in orasele Tg. Secuiesc, Covasna, Baraolt si Int. Buzaului, unităţi fara personalitate juridică, iar dupa anul 2008 si un Centru Propriu pentru Formarea Profesionala a somerilor in Mun. Sf. Gheorghe.